Aktualności

Metodologia pracy

Spotkania międzynarodowe zostaną wykorzystane do wypróbowania wzorców rozwiązywania konfliktów i do wymiany pozytywnych doświadczeń w tym zakresie.

Szkolenia

  • Poszczególne zespoły zapoznają się z podstawowym modelem negocjacji i komunikacji wewnętrznej, zarówno na potrzeby relacji pomiędzy równorzędnymi partnerami, jak i relacji z pracodawcami. Ponadto omówione zostaną metody organizacji grup aktywnych zawodowo (przedsiębiorcy, związki zawodowe, lobby, konsumenci… )
  • Notatki na temat komunikacji „partyzanckiej”, lub - mówiąc innymi słowy - o prowadzeniu kampanii informacyjnych skromnymi środkami.
  • Zarządzanie czasem, zasady dobrego wychowania, podejmowanie współpracy międzynarodowej w celu wymiany wiedzy i metod.
  • Szkolenia będą miały formę pokazów i debat.

Warsztaty strategii

Każdy zespół opowie o swoich doświadczeniach. Prezentacje historii sukcesów, a następnie debaty. Zbliżenie i komunikacja zapoczątkują wymianę danych kontaktowych pomiędzy uczestnikami.

Przybliżenie specyfiki każdego kraju

Zespoły wyjaśnią realia swoich krajów pochodzenia. Klimat na rynku pracy. Typy przedsiębiorstw i stanowisk pracy obecne w gospodarkach reprezentowanych podczas spotkań. Jednym z celów jest wymiana zdań, debata, dzielenie się zarówno wiedzą, jak i wątpliwościami.