Aktualności

Podejście do konfliktu

Konflikt: analiza podstawowa, zbliżenie w celu przyznania istnienia kryzysu, sytuacja konfliktu, metodologia pracy

Jeśli czegoś możemy być pewni, to tego, że w przedsiębiorstwie prowadzonym przez dwie, lub więcej osób, wcześniej lub później, podczas fazy tworzenia, wzrostu, ekspansji, lub - jeśli dotąd wszystko toczy się dobrze - internacjonalizacji, pomiędzy partnerami wynikną różnice zdań lub nieporozumienia. Nazywamy to KONFLIKTEM. Odnosimy się tutaj do organizacji, których celem, niezależenie od ich formy prawnej, wybieranej w zależności od rozmaitych czynników (które nie będąc przedmiotem niniejszego artykułu nie będą tutaj omawiane) jest uzyskanie przez ich właścicieli zysku ekonomicznego. Spółki z o.o., spółki akcyjne, spółdzielnie - wszystkie one są modelami prawnymi niosącymi ze sobą pewne skutki na poziomie pracowniczym, prawnym, podatkowym, społecznym, jednak bez wątpienia w każdym z nich mogą pojawić się nieporozumienia, których zaniedbanie, bądź niewłaściwe rozwiązywanie, może odbić się na wydajności, motywacji i wynikach pracy, co może nawet doprowadzić do porażki lub zamknięcia przedsiębiorstwa.

Celem prowadzonego przez nas projektu ustanowienie ogólnych ram i minimalnych wymogów w zakresie prawa pracowników do informacji, konsultacji i partycypacji w ich przedsiębiorstwach lub zakładach pracy sektora wydobywczego, znajdujących się na terenie UE. Wierzymy, że wypełnienie tych celów przyczyni się do wzrostu zaufania, a przede wszystkim pozwoli zapobiegać konfliktom pomiędzy partnerami społecznymi.