Aktualności

Spotkanie w Bukareszcie

12 lipca w Bukareszcie odbyło się międzynarodowe spotkanie w ramach projektu "Fostering Trust…". Kluczowym tematem, który był omawiany, był problem: "jak promować angażowanie pracowników w podejmowanie decyzji"?

W spotkaniu, które poprowadzili eksperci z: Polski, Hiszpanii, Serbii i Macedonii wzięli udział przedstawiciele wszystkich krajów partnerskich projektu. Ekspert z Polski omówił dorobek prawny UE w tej materii (prawa pracowników do informacji, konsultacji i partycypacji - dyrektywy 2009/38/WE, 2001/86/WE3, 2003/72/WE4). Eksperci z krajów partnerskich przedstawili dotychczasowe wyniki badań przeprowadzonych w ich krajach.