Aktualności

Szkolenia lokalne

Od września 2018 r. przeprowadziliśmy 6 szkoleń lokalnych, których celem było zwielokrotnienie wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas badań i działań międzynarodowych. Spotkania odbyły się:

- 17 września 2018 r. w Eselnita (Rumunia)

- 24 października 2018 r. w Szklarskiej Porębie

- 21 grudnia 2018 r. w Madrycie

- 23 stycznia 2019 r. w Belgradzie

- 21 lutego 2019 r. w Sofii

- 1 marca 2019 r. w Bitoli (Macedonia)

W każdym, 1-dniowym spotkaniu uczestniczyło po 20 osób. Harmonogramy spotkań dla każdego szkolenia zostały przygotowane w porozumieniu z liderami organizacji partnerskich, więc nieco się od siebie różniły. Wspólnymi elementami podczas każdego ze szkoleń lokalnych było omówienie wniosków i zaleceń z poprzednich działań międzynarodowych oraz przeprowadzenie ankiet przygotowanych przez eksperta z Hiszpanii. Lokalni eksperci skupili się również na zdefiniowaniu partycypacji pracowników i zakresu ich wykorzystania przez daną organizację w celu rozwiązywania konfliktów. Po każdym panelu wykładu eksperckiego zorganizowano moderowaną dyskusję, podczas której uczestnicy mogli wymieniać swoje spostrzeżenia.