Aktualności

Spotkanie eksperckie w Sofii

4 kwietnia w Sofii odbyło się międzynarodowe spotkanie ekspertów zaangażowanych w realizację Projektu. Na eksperckim spotkaniu roboczym zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w każdym kraju uczestniczącym w Projekcie. Dotyczyły one: stopnia zaaangażowania pracowników w proces podejmowania decyzji i budowania zaufania w przemyśle wydobywczym w Polsce, Hiszpanii, Serbii, Bułgarii, Macedonii i Rumunii oraz praktyki interpretacji i stosowania dyrektyw UE dot. zaangażowania pracowników w proces podejmowania decyzji w krajach, w których dyrektywy te zostały już transponowane. Na spotkaniu omówiono także zalecenia dotyczące usprawnienia procedur partycypacyjnych w celu ustanowienia i ułatwienia budowania zaufania w przemyśle wydobywczym w Europie. Główny ekspert Angel Lozano zaprezentował platformę e-learningową – treści zamieszczone na platformie oraz sposób jej używania. Na zakończenie przedyskutowano kształt ostatecznej publikacji, która zostanie zaprezentowana na konferencji końcowej w Maladze oraz formę rozpowszechniania wyników projektu.