Aktualności

Ostatnie spotkanie międzynarodowowe w Maladze

4 lipca w Maladze odbyło się ostatnie międzynarodowe spotkanie w ramach Projektu. Na konferencji końcowej zaprezentowano ocenę Projektu – omówiono przeprowadzone działania i zaprezentowano ostateczną wersję publikacji. Następnie partnerzy ocenili wyniki badań uzyskanych w swoich krajach: zaprezentowano sposoby na wdrażanie wniosków płynących z projektu w Polsce, Macedonii, Serbii, Bułgarii, Hiszpanii i Rumunii. W dalszej kolejności odbyła się dyskusja na temat wyników badań i proponowanych zaleceń. Uczestniczyli w niej delegaci i eksperci ETUI. Interesującym tematem, który równiez został poruszony na konferencji był “nowy scenariusz udziału przedstawicieli pracowników w sektorze górniczym”. Prelekcja wprowadzająca w tematykę, a następnie dyskusja dotyczyły dekarbonizacji jako elementu walki ze zmianami klimatu w Europie. Każda delegacja opowiedziała o stopniu zaangażowania związków zawodowych i/lub przedstawicieli pracowników w dekarbonizację w swoim kraju. Dzień pracy zakończył się dyskusją przy okrągłym stole – jeszcze raz powrócono do przeprowadzonych działań i płynących z nich wniosków. Było to przyczynkiem do obrania wspólnego stanowiska oraz podpisania listu z rekomendacjami kierowanymi bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Partnerzy wyrazili chęć dalszej współpracy.